StocksHilton Grand Vacations IncHGV

HGV

Hilton Grand Vacations Inc

32.89 -1.11 (-3.26%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
32.81
B
32.98

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó32.89
Trong Ngày 32.76 - 34.07
Trong 52 Tuần 32.76 - 55.67
Khối lượng Trung bình (3 tháng)570.89K
Lợi nhuận trong 1 năm-31.42%
Beta1.5799
Vốn hóa thị trường3.87B
Hệ số P/E12.94
Doanh thu3.49B
EPS2.5425
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.720/04/202205/07/202213/09/202235.0040.0045.0050.0055.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Real Estate Development
Tổng Giám đốc Điều hành Mark Douglas Wang
Nhân viên 13,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Hilton Grand Vacations Inc increased tính đến 161.19% và có tổng là 2.34B. Thu nhập ròng increased tính đến 187.56% đến 176.00M. Tài sản ròng increased tính đến 431.55% đến 1.99B và EPS increased từ -2.36 đến 1.75.
HGV- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
29.49%
Biên Lợi nhuận Ròng
6.17%
Biên Hoạt động
20.56%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.82%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
928M
838M
779M
948M
Lợi nhuận Gộp
329M
259M
183M
259M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
264M
177M
116M
N/A
Thu nhập Ròng
99M
75M
51M
73M