IndicesHKG50HKG50

HKG50

HKG50

21248.90 -22.00 (-0.10%)
Giá cung cấp bởi eToro, bằng HKD Thị trường mở
Giao dịch
S
21248.90
B
21255.90

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó21204.90
Trong Ngày 21003.90 - 21499.90
Trong 52 Tuần 18127.60 - 29335.60
Lợi nhuận trong 1 năm-26.09%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.711/01/202223/03/202207/06/202219000.0020000.0021000.0022000.0023000.0024000.0025000.0026000.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC