Stocks-HLT-Hilton Worldwide Holdings Inc

HLT Hilton Worldwide Holdings Inc

192.16 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Hilton Worldwide Holdings Inc giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
48.46B
Phạm vi trong ngày
191.37
-
193.61
Phạm vi 52 tuần
129.64
-
197.75
Khối lượng (3 tháng)
1.52M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
44.49
Doanh thu
10.24B
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu khả quan
Mục tiêu giá
192.13

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
65
Rất cao
Ngành 
Trung bình 57 
69
Môi trường
61
Xã hội
66
Quản trị