Stocks-HLT-Hilton Worldwide Holdings Inc

HLT Hilton Worldwide Holdings Inc

146.01 -0.81 (-0.55%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó146.82
Trong Ngày 145.39 - 147.20
Trong 52 Tuần 108.26 - 167.69
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.65M
Lợi nhuận trong 1 năm-1.64%
Beta0.987
Vốn hóa thị trường39.71B
Hệ số P/E38.14
Doanh thu8.19B
EPS3.8492
Cổ tức (Lợi suất)0.45 (0.31%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.724/08/202203/11/202218/01/2023120.00125.00130.00135.00140.00145.00150.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Hotels Or Resorts Or Cruiselines
Tổng Giám đốc Điều hành Christopher J. Nassetta
Nhân viên 142,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Hilton Worldwide Holdings Inc increased tính đến 33.49% và có tổng là 5.79B. Thu nhập ròng increased tính đến 156.53% đến 407.00M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS increased từ -2.58 đến 1.46.
HLT- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
28.82%
Biên Lợi nhuận Ròng
4.35%
Biên Hoạt động
22.96%
Lợi nhuận trên Đầu tư
6.15%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
1.84B
1.73B
2.24B
2.37B
Lợi nhuận Gộp
449M
471M
712M
729M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
332M
369M
598M
623M
Thu nhập Ròng
148M
211M
367M
346M