StocksHEXPOL AB ser. BHPOLB.ST

HPOLB.ST

HEXPOL AB ser. B

103.31 0.10 (0.10%)
Giá cung cấp bởi Xignite, Bằng SEK Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
103.31
B
103.69

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó103.21
Trong Ngày 101.61 - 104.11
Trong 52 Tuần 77.53 - 124.59
Khối lượng Trung bình (3 tháng)549.71K
Lợi nhuận trong 1 năm-12.55%
Beta1.133
Vốn hóa thị trường35.58B
Hệ số P/E14.06
Doanh thu19.02B
EPS7.3482
Cổ tức (Lợi suất)2.25 (2.18%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.721/02/202203/05/202214/07/202280.0085.0090.0095.00100.00105.00110.00115.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Industrial Machinery
Tổng Giám đốc Điều hành Carl Georg Brunstam
Nhân viên 4,771

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của HEXPOL AB ser. B increased tính đến 19.23% và có tổng là 16.01B. Thu nhập ròng increased tính đến 67.35% đến 2.36B. Tài sản ròng increased tính đến 27.56% đến 11.65B và EPS increased từ 4.09 đến 6.85.
HPOLB.ST- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
19.99%
Biên Lợi nhuận Ròng
11.92%
Biên Hoạt động
15.17%
Lợi nhuận trên Đầu tư
15.71%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
4.11B
4.09B
5.17B
5.65B
Lợi nhuận Gộp
859M
822M
1.01B
1.12B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
677M
598M
775M
836M
Thu nhập Ròng
841M
446M
600M
644M