Stocks-HPP-Hudson Pacific Properties Inc

HPP Hudson Pacific Properties Inc

7.69 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Hudson Pacific Properties Inc giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
1.08B
Phạm vi trong ngày
7.52
-
7.79
Phạm vi 52 tuần
4.04
-
10.73
Khối lượng (3 tháng)
3.17M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
-10.21
Doanh thu
996.05M

Tin tức mới nhất về Hudson Pacific Properties Inc

Xem tất cả
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu khả quan
Mục tiêu giá
11.00

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
49
Trung bình
Ngành 
Trung bình 51 
55
Môi trường
59
Xã hội
41
Quản trị

Mọi người cũng đã mua