StocksHSBCHSBC

HSBC

HSBC

35.75 0.69 (1.97%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
35.69
B
35.79

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó35.75
Trong Ngày35.51 - 36.56
Trong 52 Tuần24.29 - 36.56
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.31M
Lợi nhuận trong 1 năm31.05%
Beta0.7367
Vốn hóa thị trường142.26B
Hệ số P/E12.49
Doanh thu58.71B
EPS2.806
Cổ tức (Lợi suất)1.09 (3.05%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.713/08/202127/10/202107/01/202225.0027.5030.0032.5035.0037.50
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Major Banks
Tổng Giám đốc Điều hành Noel Paul Quinn
Nhân viên 235,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của HSBC decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng decreased tính đến 33.97% đến 4.90B. Tài sản ròng increased tính đến 6.28% đến 182.58B và EPS decreased từ 1.48 đến 0.97.
HSBC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
10.29%
Biên Hoạt động
13.94%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.07%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
N/A
N/A
N/A
N/A
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
766.47M
4.13B
3.63B
3.75B