StocksHertz Global Holdings IncHTZ

HTZ

Hertz Global Holdings Inc

18.48 -0.49 (-2.58%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
18.48
B
18.53

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó18.48
Trong Ngày16.92 - 18.50
Trong 52 Tuần0.4216 - 45.81
Khối lượng Trung bình (3 tháng)5.7M
Lợi nhuận trong 1 năm1,078.34%
Beta0
Vốn hóa thị trường2.63B
Hệ số P/E3.39
Doanh thu6.62B
EPS-0.5597
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.710/08/202128/10/202105/01/202220.0025.0030.0035.0040.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Finance Or Rental Or Leasing
Tổng Giám đốc Điều hành Mark Fields, MBA
Nhân viên 24,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Hertz Global Holdings Inc decreased tính đến 46.23% và có tổng là 5.26B. Thu nhập ròng decreased tính đến 3,346.00% đến -1.72B. Tài sản ròng decreased tính đến 98.77% đến 93.00M và EPS decreased từ -0.50 đến -11.43.
HTZ- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
29.50%
Biên Lợi nhuận Ròng
-7.96%
Biên Hoạt động
21.94%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-6.84%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
1.24B
1.29B
1.87B
2.23B
Lợi nhuận Gộp
-13M
219M
761M
987M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-128M
105M
643M
833M
Thu nhập Ròng
-291M
189M
-169M
608M