Stocks-HUBB-Hubbell Inc.

HUBB Hubbell Inc.

250.92 4.14 (1.68%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó250.92
Trong Ngày 244.94 - 250.71
Trong 52 Tuần 168.55 - 260.36
Khối lượng Trung bình (3 tháng)604.18K
Lợi nhuận trong 1 năm20.71%
Beta1.017
Vốn hóa thị trường13.48B
Hệ số P/E24.44
Doanh thu4.83B
EPS10.2684
Cổ tức (Lợi suất)3.57 (1.42%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.728/06/202209/09/202218/11/2022180.00200.00220.00240.00260.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Electrical Products
Tổng Giám đốc Điều hành Gerben Wilhelm Marinus Bakker, MBA
Nhân viên 18,300

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Hubbell Inc. increased tính đến 0.20% và có tổng là 4.19B. Thu nhập ròng increased tính đến 4.31% đến 370.00M. Tài sản ròng increased tính đến 7.45% đến 2.24B và EPS increased từ 6.42 đến 7.28.
HUBB- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
29.06%
Biên Lợi nhuận Ròng
8.18%
Biên Hoạt động
13.37%
Lợi nhuận trên Đầu tư
9.95%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
1.1B
1.16B
1.26B
1.32B
Lợi nhuận Gộp
291M
325.1M
386M
404.8M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
138.6M
146.2M
194.6M
211.1M
Thu nhập Ròng
101M
103.5M
136.7M
151.6M