Stocks-HUM-Humana Inc

HUM Humana Inc

548.91 1.50 (0.27%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó547.42
Trong Ngày 543.31 - 550.06
Trong 52 Tuần 351.11 - 569.77
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.06M
Lợi nhuận trong 1 năm26.72%
Beta0.8703
Vốn hóa thị trường69.3B
Hệ số P/E24.83
Doanh thu91.45B
EPS22.0468
Cổ tức (Lợi suất)3.15 (0.57%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.724/06/202207/09/202216/11/2022425.00450.00475.00500.00525.00550.00575.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Managed Health Care
Tổng Giám đốc Điều hành Bruce Dale Broussard, MBA
Nhân viên 96,900

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Humana Inc increased tính đến 7.61% và có tổng là 83.06B. Thu nhập ròng increased tính đến 2,367.00% đến 83.06B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 25.31 đến 22.67.
HUM- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
3.91%
Biên Hoạt động
4.67%
Lợi nhuận trên Đầu tư
14.29%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
21.05B
23.97B
23.66B
22.8B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
21.05B
930M
697M
1.19B