Stocks-HUN-Huntsman Corp

HUN Huntsman Corp

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Huntsman Corp giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
4.19B
Phạm vi trong ngày
23.68
-
23.99
Phạm vi 52 tuần
21.97
-
31.50
Khối lượng (3 tháng)
1.76M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
53.04
Doanh thu
6.36B

Tin tức mới nhất về Huntsman Corp

Xem tất cả
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Nắm giữ
Mục tiêu giá
25.00

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
62
Rất cao
Ngành 
Trung bình 58 
57
Môi trường
71
Xã hội
59
Quản trị

Mọi người cũng đã mua