Stocks-HUT-Hut 8 Mining Corp

HUT Hut 8 Mining Corp

8.35 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Hut 8 Mining Corp giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
742.84M
Phạm vi trong ngày
7.92
-
8.55
Phạm vi 52 tuần
5.95
-
22.67
Khối lượng (3 tháng)
6.28M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
-3.11
Doanh thu
57.09M

Tin tức mới nhất về Hut 8 Mining Corp

Xem tất cả
Thảo luận Hàng đầu

Sự Kiện Sắp Tới

7
T3
Báo Cáo Thu Nhập
Q1 2024
Trước khi thị trường mở cửa

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Nắm giữ
Mục tiêu giá
12.67

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
53
Trung bình
Ngành 
Trung bình 49 
49
Môi trường
50
Xã hội
56
Quản trị

Mọi người cũng đã mua