Stocks-HVPE.L-HarbourVest Global Private Equity Ltd

HVPE.L HarbourVest Global Private Equity Ltd

2221.66 4.99 (0.23%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Đầu tư
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó2221.66
Trong Ngày 2216.67 - 2226.66
Trong 52 Tuần 1980.22 - 2832.45
Khối lượng Trung bình (3 tháng)158.55K
Lợi nhuận trong 1 năm-14.64%
Beta-0.1274
Vốn hóa thị trường2.35B
Hệ số P/E2.5
Doanh thu252.34M
EPS11.7433
Cổ tức (Lợi suất) (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.715/08/202227/10/202210/01/20232100.002200.002300.002400.002500.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Investment Managers
Tổng Giám đốc Điều hành Error During Calculation
Nhân viên 0

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/1/2022: Doanh thu của HarbourVest Global Private Equity Ltd increased tính đến 403.74% và có tổng là 426.60M. Thu nhập ròng increased tính đến 46.59% đến 763.42M. Tài sản ròng increased tính đến 39.74% đến 2.92B và EPS increased từ 6.52 đến 9.56.
HVPE.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
99.06%
Biên Lợi nhuận Ròng
288.41%
Biên Hoạt động
373.06%
Lợi nhuận trên Đầu tư
14.37%
2019
2020
2021
2022
Tổng Doanh thu
84.59M
108.35M
84.68M
426.6M
Lợi nhuận Gộp
82.73M
106.21M
82.4M
422.92M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
159.51M
219.41M
524.35M
764.8M
Thu nhập Ròng
158.49M
218.24M
520.77M
763.42M