ETF-ICLN-iShares Global clean energy ETF

ICLN iShares Global clean energy ETF

15.81 0.33 (2.11%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch
Giao dịch

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó 15.49
Trong Ngày 15.62 - 15.83
Trong 52 Tuần 15.23 - 22.60
Lợi nhuận trong 1 năm -30.59%
Tỷ Lệ Chi Phí <0.01%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Lợi Nhuận Trung Bình Hàng Năm
Biểu đồ này hiển thị lợi nhuận hàng năm của [tên tài sản], được cập nhật hàng tháng.
1 Năm
3 Năm
5 Năm
% Lợi Nhuận Giá
-26.76%
-1.29%
14.35%