ETF-IDEV-iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

57.09 -0.83 (-1.43%)
Đầu tư
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó57.09
Trong Ngày 56.85 - 57.81
Trong 52 Tuần 46.77 - 68.53
Lợi nhuận trong 1 năm-14.34%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.723/06/202206/09/202215/11/202250.0052.5055.0057.5060.0062.50
Thời gian Biểu đồ theo UTC