Stocks-IDT-IDT Corporation

IDT IDT Corporation

29.45 0.56 (1.94%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

IDT Corporation giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
741M
Phạm vi trong ngày
28.29
-
29.48
Phạm vi 52 tuần
21.21
-
35.01
Khối lượng (3 tháng)
141.99K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
18.59
Doanh thu
1.24B
Thảo luận Hàng đầu

Sự Kiện Sắp Tới

4
T12
BÁO CÁO
Báo cáo thu nhập IDT Corporation Q1 2024 dự kiến sẽ được công bố sau giờ thị trường đóng cửa

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
50
Trung bình
Ngành 
Trung bình 52 
29
Môi trường
41
Xã hội
63
Quản trị