ETF-IEML.L-iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF

IEML.L iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF

0 0 (0%)
Giao dịch
Giao dịch

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó undefined
Trong Ngày 43.98 - 44.63
Trong 52 Tuần 41.32 - 46.49
Lợi nhuận trong 1 năm -0.27%
Tỷ Lệ Chi Phí <0.01%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Lợi Nhuận Trung Bình Hàng Năm
Biểu đồ này hiển thị lợi nhuận hàng năm của [tên tài sản], được cập nhật hàng tháng.
1 Năm
3 Năm
5 Năm
% Lợi Nhuận Giá
0.25%
-8.52%
-3.84%