StocksInternational Flavors & FragraIFF

IFF

International Flavors & Fragra

124.24 2.18 (1.78%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
124.23
B
124.53

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó124.24
Trong Ngày 120.57 - 124.33
Trong 52 Tuần 105.15 - 156.13
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.13M
Lợi nhuận trong 1 năm-20.65%
Beta0.8985
Vốn hóa thị trường31.69B
Hệ số P/E49.94
Doanh thu12.64B
EPS2.4902
Cổ tức (Lợi suất)3.02 (2.43%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.703/03/202213/05/202226/07/2022110.00115.00120.00125.00130.00135.00140.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Food Specialty Or Candy
Tổng Giám đốc Điều hành Franklin K. Clyburn, MBA
Nhân viên 24,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của International Flavors & Fragra increased tính đến 129.26% và có tổng là 11.66B. Thu nhập ròng decreased tính đến 23.85% đến 279.00M. Tài sản ròng increased tính đến 230.55% đến 21.22B và EPS decreased từ 3.20 đến 1.10.
IFF- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
28.53%
Biên Lợi nhuận Ròng
7.06%
Biên Hoạt động
10.19%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.14%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
3.07B
3.03B
3.23B
3.31B
Lợi nhuận Gộp
894M
802M
960M
952M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
188M
396M
368M
Thu nhập Ròng
196M
92M
246M
111M