ETF-IGF-iShares Global Infrastructure ETF

IGF iShares Global Infrastructure ETF

45.62 0.44 (0.98%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch
Giao dịch
Lợi Nhuận Trung Bình Hàng Năm
Biểu đồ này hiển thị lợi nhuận hàng năm của [tên tài sản], được cập nhật hàng tháng.
1 Năm
3 Năm
5 Năm
% Lợi Nhuận Giá
-2.31%
6.93%
3.94%