ETF-IJH-iShares Core S&P Mid-Cap ETF

IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF

249.28 1.98 (0.80%)
Đầu tư
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó249.28
Trong Ngày 247.48 - 250.57
Trong 52 Tuần 216.99 - 286.47
Lợi nhuận trong 1 năm-10.19%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC