Stocks-ILMN-Illumina

ILMN Illumina

217.98 -6.96 (-3.09%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó224.94
Trong Ngày 215.39 - 220.57
Trong 52 Tuần 173.17 - 370.95
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.21M
Lợi nhuận trong 1 năm-39.54%
Beta1.0605
Vốn hóa thị trường35.38B
Hệ số P/E45.44
Doanh thu4.7B
EPS-26.4591
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/08/202202/11/202217/01/2023190.00200.00210.00220.00230.00240.00250.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Biotechnology
Tổng Giám đốc Điều hành Francis A. deSouza
Nhân viên 9,800

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Illumina increased tính đến 39.73% và có tổng là 4.53B. Thu nhập ròng increased tính đến 16.16% đến 762.00M. Tài sản ròng increased tính đến 128.80% đến 10.74B và EPS increased từ 4.43 đến 5.04.
ILMN- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
66.33%
Biên Lợi nhuận Ròng
22.54%
Biên Hoạt động
11.13%
Lợi nhuận trên Đầu tư
12.49%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
1.2B
1.22B
1.16B
1.12B
Lợi nhuận Gộp
857M
815M
767M
763M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
86M
184M
30M
51M
Thu nhập Ròng
112M
86M
-535M
-3.82B