ETF-IMEU.L-iShares MSCI Europe UCITS ETF (Dist)

IMEU.L iShares MSCI Europe UCITS ETF (Dist)

0 0 (0%)
Giao dịch
Giao dịch
Lợi Nhuận Trung Bình Hàng Năm
Biểu đồ này hiển thị lợi nhuận hàng năm của [tên tài sản], được cập nhật hàng tháng.
1 Năm
3 Năm
5 Năm
% Lợi Nhuận Giá
3.67%
5.34%
5.43%