StocksInchcape PLCINCH.L

INCH.L

Inchcape PLC

842.24 -3.50 (-0.41%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
842.24
B
844.26

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó842.24
Trong Ngày832.75 - 845.24
Trong 52 Tuần425.22 - 938.65
Khối lượng Trung bình (3 tháng)543.69K
Lợi nhuận trong 1 năm92.29%
Beta0.0737
Vốn hóa thị trường3.29B
Hệ số P/E44.65
Doanh thu7.75B
EPS0.1888
Cổ tức (Lợi suất)0.133 (1.58%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Retail Trade
Ngành Công nghiệp Specialty Stores
Tổng Giám đốc Điều hành Duncan Andrew Tait
Nhân viên 14,843

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Inchcape PLC decreased tính đến 27.10% và có tổng là 6.84B. Thu nhập ròng decreased tính đến 141.74% đến -137.20M. Tài sản ròng decreased tính đến 16.55% đến 1.08B và EPS decreased từ 0.78 đến -0.36.
INCH.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
12.38%
Biên Lợi nhuận Ròng
1.42%
Biên Hoạt động
3.80%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.28%
2017
2018
2019
2020
Tổng Doanh thu
8.95B
9.28B
9.38B
6.84B
Lợi nhuận Gộp
1.19B
1.24B
1.15B
768.9M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
378.4M
N/A
373.1M
155.3M
Thu nhập Ròng
276.8M
55.2M
328.7M
-137.2M