StocksIngredion IncINGR

INGR

Ingredion Inc

97.69 -2.02 (-2.03%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
97.52
B
97.84

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó97.69
Trong Ngày97.41 - 99.44
Trong 52 Tuần73.62 - 101.69
Khối lượng Trung bình (3 tháng)368.02K
Lợi nhuận trong 1 năm24.68%
Beta0.8738
Vốn hóa thị trường6.5B
Hệ số P/E40.48
Doanh thu6.73B
EPS2.413
Cổ tức (Lợi suất)2.58 (2.64%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.709/08/202121/10/202103/01/202285.0087.5090.0092.5095.0097.50100.00102.50
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Agricultural Commodities Or Milling
Tổng Giám đốc Điều hành Jim Zallie, MBA
Nhân viên 12,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Ingredion Inc decreased tính đến 3.54% và có tổng là 5.99B. Thu nhập ròng decreased tính đến 16.51% đến 354.00M. Tài sản ròng increased tính đến 10.98% đến 3.04B và EPS decreased từ 6.13 đến 5.15.
INGR- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
18.30%
Biên Lợi nhuận Ròng
7.10%
Biên Hoạt động
8.76%
Lợi nhuận trên Đầu tư
9.40%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
1.59B
1.61B
1.76B
1.76B
Lợi nhuận Gộp
361M
350M
367M
323M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
192M
198M
N/A
159M
Thu nhập Ròng
116M
-243M
181M
119M