Stocks-INO-Inovio Pharmaceuticals Inc

INO Inovio Pharmaceuticals Inc

1.68 0.02 (1.20%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó1.68
Trong Ngày 1.62 - 1.68
Trong 52 Tuần 1.37 - 4.27
Khối lượng Trung bình (3 tháng)5.57M
Lợi nhuận trong 1 năm-59.57%
Beta0.5114
Vốn hóa thị trường419.14M
Hệ số P/E
Doanh thu10.98M
EPS-1.4738
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.715/08/202226/10/202209/01/20231.501.752.002.252.502.753.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Pharmaceuticals Major
Tổng Giám đốc Điều hành Jacqueline E. Shea, PhD
Nhân viên 317

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Inovio Pharmaceuticals Inc decreased tính đến 76.05% và có tổng là 1.77M. Thu nhập ròng decreased tính đến 81.58% đến -304.09M. Tài sản ròng decreased tính đến 13.34% đến 399.67M và EPS decreased từ -1.07 đến -1.45.
INO- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
-5,644.03%
Biên Hoạt động
-2,889.17%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-83.48%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
839.12K
199.07K
784.4K
9.15M
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
-625.66K
7.79M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-105.51M
-71.73M
-104.14M
-35.76M
Thu nhập Ròng
-107.38M
-79.07M
-108.5M
-37.78M