Stocks-INVEB.ST-Investor AB ser. B

INVEB.ST Investor AB ser. B

204.05 -0.50 (-0.24%)
Giá cung cấp bởi Xignite, Bằng SEK Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó204.05
Trong Ngày 202.75 - 204.94
Trong 52 Tuần 157.94 - 212.66
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.68M
Lợi nhuận trong 1 năm1.48%
Beta1.5047
Vốn hóa thị trường624.83B
Hệ số P/E5.8
Doanh thu-19.54B
EPS-24.3793
Cổ tức (Lợi suất)4.3 (2.11%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.715/08/202226/10/202210/01/2023160.00170.00180.00190.00200.00210.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Investment Managers
Tổng Giám đốc Điều hành Johan Patrik Lennart Forssell
Nhân viên 18,224

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Investor AB ser. B decreased tính đến 107.36% và có tổng là -19.54B. Thu nhập ròng decreased tính đến 132.80% đến -74.76B. Tài sản ròng decreased tính đến 11.39% đến 605.66B và EPS decreased từ 74.41 đến -24.38.
INVEB.ST- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
-364.51%
Biên Lợi nhuận Ròng
144.98%
Biên Hoạt động
-99.56%
Lợi nhuận trên Đầu tư
14.13%
03/22
06/22
09/22
12/22
Tổng Doanh thu
-57.26B
-51.75B
22.58B
66.88B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
-69.13B
-65.52B
8.32B
51.57B