Stocks-IONS-Ionis Pharmaceuticals

IONS Ionis Pharmaceuticals

38.00 -0.20 (-0.52%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó38.00
Trong Ngày 37.62 - 38.65
Trong 52 Tuần 28.22 - 48.74
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.09M
Lợi nhuận trong 1 năm25.43%
Beta0.8898
Vốn hóa thị trường5.4B
Hệ số P/E139.13
Doanh thu875.48M
EPS-0.1284
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.728/06/202209/09/202218/11/202235.0037.5040.0042.5045.0047.5050.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Pharmaceuticals Major
Tổng Giám đốc Điều hành Brett P. Monia, PhD
Nhân viên 660

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Ionis Pharmaceuticals increased tính đến 11.07% và có tổng là 810.00M. Thu nhập ròng increased tính đến 94.04% đến -29.00M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ -3.23 đến N/A.
IONS- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
96.29%
Biên Lợi nhuận Ròng
2.36%
Biên Hoạt động
2.15%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-0.44%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
440M
142M
134M
159.77M
Lợi nhuận Gộp
438M
138M
129M
153.16M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
221M
-57M
-86M
-59.15M
Thu nhập Ròng
225M
-65M
-105M
-46.99M