StocksIonis PharmaceuticalsIONS

IONS

Ionis Pharmaceuticals

37.56 0.88 (2.40%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
37.56
B
37.66

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó36.68
Trong Ngày36.52 - 37.79
Trong 52 Tuần34.39 - 64.11
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.68M
Lợi nhuận trong 1 năm-36.25%
Beta0.9079
Vốn hóa thị trường5.17B
Hệ số P/E139.13
Doanh thu707.22M
EPS-3.5178
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.718/02/202103/05/202112/07/202135.0040.0045.0050.0055.0060.0065.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Biotechnology
Tổng Giám đốc Điều hành Brett P. Monia, PhD
Nhân viên 757

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Ionis Pharmaceuticals decreased tính đến 35.06% và có tổng là 729.26M. Thu nhập ròng decreased tính đến 260.72% đến -486.97M. Tài sản ròng decreased tính đến 68.26% đến 534.84M và EPS decreased từ 2.08 đến -3.23.
IONS- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
95.82%
Biên Lợi nhuận Ròng
-2.13%
Biên Hoạt động
-28.74%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-1.51%
06/20
09/20
12/20
03/21
Tổng Doanh thu
145.54M
160.08M
290M
111.61M
Lợi nhuận Gộp
138.49M
152.54M
282.44M
104.17M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-51.75M
-36.54M
-23M
-91.97M
Thu nhập Ròng
-43.78M
-43.2M
-342M
-89.87M