ETF-ISF.L-iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)

ISF.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)

755.56 1.59 (0.21%)
Đầu tư
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó753.97
Trong Ngày 754.47 - 758.16
Trong 52 Tuần 655.12 - 767.15
Lợi nhuận trong 1 năm3.47%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.712/08/202226/10/202209/01/2023680.00700.00720.00740.00760.00780.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC