ETF-ISF.L-iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)

ISF.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)

0 0 (0%)
Giao dịch
Giao dịch
Lợi Nhuận Trung Bình Hàng Năm
Biểu đồ này hiển thị lợi nhuận hàng năm của [tên tài sản], được cập nhật hàng tháng.
1 Năm
3 Năm
5 Năm
% Lợi Nhuận Giá
-1.97%
5.31%
2.73%