Stocks-ISP.MI-Intesa Sanpaolo Group

ISP.MI Intesa Sanpaolo Group

2.3650 0.0340 (1.46%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Đầu tư

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/12/2022, doanh thu của Intesa Sanpaolo Group decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng decreased tính đến 1.96% đến 1.25B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 61.82B và EPS decreased từ N/A đến N/A.
ISP.MI- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
15.67%
Biên Hoạt động
19.58%
Lợi nhuận trên Đầu tư
1.84%