StocksGartner IncIT

IT

Gartner Inc

274.96 0.21 (0.08%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
274.42
B
275.63

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó274.96
Trong Ngày 272.06 - 279.12
Trong 52 Tuần 221.12 - 368.04
Khối lượng Trung bình (3 tháng)471.42K
Lợi nhuận trong 1 năm-9.53%
Beta1.0726
Vốn hóa thị trường21.75B
Hệ số P/E31.02
Doanh thu5.1B
EPS8.8649
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.713/04/202229/06/202208/09/2022240.00260.00280.00300.00320.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Internet Software Or Services
Tổng Giám đốc Điều hành Eugene A. Hall, MBA
Nhân viên 16,600

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Gartner Inc increased tính đến 14.65% và có tổng là 4.70B. Thu nhập ròng increased tính đến 197.66% đến 794.00M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS increased từ 2.96 đến 9.21.
IT- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
65.49%
Biên Lợi nhuận Ròng
6.39%
Biên Hoạt động
17.52%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.96%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
1.16B
1.31B
1.26B
1.38B
Lợi nhuận Gộp
744.57M
855.1M
837.36M
904.32M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
187.7M
208.53M
287.6M
Thu nhập Ròng
148.87M
209.4M
172.52M
204.93M