ETFiShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFITOT

ITOT

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

91.74 0.53 (0.58%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
91.74
B
91.93

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó91.22
Trong Ngày 90.39 - 91.80
Trong 52 Tuần 80.29 - 108.04
Lợi nhuận trong 1 năm-8.53%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/02/202203/05/202214/07/202285.0090.0095.00100.00105.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC