Stocks-ITUB-Itau Unibanco Holding ADR

ITUB Itau Unibanco Holding ADR

4.85 -0.14 (-2.75%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó4.99
Trong Ngày 4.83 - 4.91
Trong 52 Tuần 3.90 - 6.05
Khối lượng Trung bình (3 tháng)41.1M
Lợi nhuận trong 1 năm9.15%
Beta1.0457
Vốn hóa thị trường24.16B
Hệ số P/E9.53
Doanh thu48.2B
EPS0.5238
Cổ tức (Lợi suất)0.151018 (3.11%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.715/08/202226/10/202209/01/20234.504.755.005.255.505.756.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Major Banks
Tổng Giám đốc Điều hành Milton Maluhy Filho
Nhân viên 99,600

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Itau Unibanco Holding ADR decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng increased tính đến 80.11% đến 5.26B. Tài sản ròng decreased tính đến 0.74% đến 29.53B và EPS increased từ 0.37 đến 0.50.
ITUB- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
12.22%
Biên Hoạt động
17.87%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.25%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
N/A
N/A
N/A
N/A
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
1.26B
1.33B
1.58B
1.57B