ETF-IVW-iShares S&P 500 Growth ETF

IVW iShares S&P 500 Growth ETF

80.10 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch
Giao dịch

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó 80.10
Trong Ngày 78.58 - 80.21
Trong 52 Tuần 58.72 - 80.21
Lợi nhuận trong 1 năm 27.62%
Tỷ Lệ Chi Phí <0.01%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Lợi Nhuận Trung Bình Hàng Năm
Biểu đồ này hiển thị lợi nhuận hàng năm của [tên tài sản], được cập nhật hàng tháng.
1 Năm
3 Năm
5 Năm
% Lợi Nhuận Giá
28.29%
6.90%
15.77%