ETF-IWB-iShares Russell 1000 ETF

IWB iShares Russell 1000 ETF

224.05 0.73 (0.33%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó224.05
Trong Ngày 222.14 - 225.02
Trong 52 Tuần 191.57 - 255.97
Lợi nhuận trong 1 năm-10.21%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC