ETFiShares Russell 1000 Growth ETFIWF

IWF

iShares Russell 1000 Growth ETF

210.40 -3.63 (-1.70%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
210.20
B
210.92

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó210.40
Trong Ngày 209.89 - 215.81
Trong 52 Tuần 207.77 - 311.63
Lợi nhuận trong 1 năm-23.95%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.720/04/202205/07/202213/09/2022220.00240.00260.00280.00300.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC