ETF-IWM-Ishares Russell 2000 ETF

IWM Ishares Russell 2000 ETF

186.42 -1.03 (-0.55%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó187.45
Trong Ngày 186.02 - 189.56
Trong 52 Tuần 162.27 - 212.05
Lợi nhuận trong 1 năm-4.76%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC