ETF-IWR-iShares Russell Mid-Cap ETF

IWR iShares Russell Mid-Cap ETF

77.70 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch
Giao dịch

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó 77.70
Trong Ngày 76.66 - 77.93
Trong 52 Tuần 64.54 - 78.24
Lợi nhuận trong 1 năm 4.87%
Tỷ Lệ Chi Phí <0.01%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Lợi Nhuận Trung Bình Hàng Năm
Biểu đồ này hiển thị lợi nhuận hàng năm của [tên tài sản], được cập nhật hàng tháng.
1 Năm
3 Năm
5 Năm
% Lợi Nhuận Giá
8.55%
4.79%
10.31%