Stocks-J-Jacobs Engineering Group Inc

J Jacobs Engineering Group Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Jacobs Engineering Group Inc giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
18.28B
Phạm vi trong ngày
141.79
-
145.25
Phạm vi 52 tuần
108.80
-
145.25
Khối lượng (3 tháng)
912.03K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
25.98
Doanh thu
16.7B

Tin tức mới nhất về Jacobs Engineering Group Inc

Xem tất cả
Thảo luận Hàng đầu

Sự Kiện Sắp Tới

22
T2
Không hưởng cổ tức
Nắm giữ trước 00:00 để ước tính. $0.29 cổ tức
22
T3
Chi Trả Cổ Tức
Chi trả ước tính: $0.29 mỗi cổ phiếu
7
T5
Báo Cáo Thu Nhập
Q2 2024
Trước khi thị trường mở cửa

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu khả quan
Mục tiêu giá
154.40

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
52
Trung bình
Ngành 
Trung bình 49 
65
Môi trường
58
Xã hội
45
Quản trị

Cờ tham gia kinh doanh

Mọi người cũng đã mua