StocksJacobs Engineering Group IncJ

J

Jacobs Engineering Group Inc

123.48 -0.62 (-0.50%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
123.48
B
123.85

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó124.11
Trong Ngày 122.95 - 124.54
Trong 52 Tuần 112.98 - 150.07
Khối lượng Trung bình (3 tháng)674.82K
Lợi nhuận trong 1 năm-6.05%
Beta0.9249
Vốn hóa thị trường15.96B
Hệ số P/E43.3
Doanh thu14.35B
EPS2.866
Cổ tức (Lợi suất)0.88 (0.71%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Engineering And Construction
Tổng Giám đốc Điều hành Steven J. Demetriou
Nhân viên 55,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/9/2021: Doanh thu của Jacobs Engineering Group Inc increased tính đến 4.23% và có tổng là 14.06B. Thu nhập ròng increased tính đến 9.07% đến 420.82M. Tài sản ròng increased tính đến 13.27% đến 6.63B và EPS increased từ 2.87 đến 3.08.
J- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
21.56%
Biên Lợi nhuận Ròng
2.14%
Biên Hoạt động
7.35%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.80%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
3.56B
3.6B
3.38B
3.82B
Lợi nhuận Gộp
750.78M
791.4M
796.47M
809.48M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
260.91M
268.7M
177.33M
270.99M
Thu nhập Ròng
174.21M
71.04M
153.2M
109.12M