Stocks-JACK-Jack in the Box Inc

JACK Jack in the Box Inc

78.62 0.37 (0.48%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó78.25
Trong Ngày 77.05 - 78.81
Trong 52 Tuần 54.74 - 96.72
Khối lượng Trung bình (3 tháng)376.14K
Lợi nhuận trong 1 năm-15.13%
Beta1.3216
Vốn hóa thị trường1.63B
Hệ số P/E14.34
Doanh thu1.47B
EPS5.457
Cổ tức (Lợi suất)1.76 (2.24%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.724/08/202203/11/202218/01/202370.0075.0080.0085.0090.0095.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Restaurants
Tổng Giám đốc Điều hành Darin S. Harris, MBA
Nhân viên 12,083

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/9/2022: Doanh thu của Jack in the Box Inc increased tính đến 28.37% và có tổng là 1.47B. Thu nhập ròng decreased tính đến 30.15% đến 115.78M. Tài sản ròng increased tính đến 9.99% đến -736.19M và EPS decreased từ 7.37 đến 5.45.
JACK- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
25.69%
Biên Lợi nhuận Ròng
10.56%
Biên Hoạt động
16.74%
Lợi nhuận trên Đầu tư
13.07%
01/22
04/22
07/22
09/22
Tổng Doanh thu
344.71M
322.29M
398.31M
402.77M
Lợi nhuận Gộp
102.87M
80.28M
95.28M
98.78M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
37.43M
55.19M
82.68M
Thu nhập Ròng
39.27M
7.8M
22.86M
45.86M