StocksJ.B.Hunt Transport Services IncJBHT

JBHT

J.B.Hunt Transport Services Inc

201.15 -0.91 (-0.45%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
201.15
B
201.82

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó202.07
Trong Ngày198.89 - 201.46
Trong 52 Tuần133.22 - 208.48
Khối lượng Trung bình (3 tháng)531.66K
Lợi nhuận trong 1 năm35.52%
Beta0.8863
Vốn hóa thị trường21.22B
Hệ số P/E32.05
Doanh thu11.41B
EPS6.3046
Cổ tức (Lợi suất)1.18 (0.59%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.704/08/202118/10/202129/12/2021160.00170.00180.00190.00200.00210.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Trucking
Tổng Giám đốc Điều hành John N. Roberts, III
Nhân viên 30,309

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của J.B.Hunt Transport Services Inc increased tính đến 5.14% và có tổng là 9.64B. Thu nhập ròng decreased tính đến 1.99% đến 506.04M. Tài sản ròng increased tính đến 14.69% đến 2.60B và EPS decreased từ 4.75 đến 4.74.
JBHT- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
10.64%
Biên Lợi nhuận Ròng
6.53%
Biên Hoạt động
8.18%
Lợi nhuận trên Đầu tư
16.66%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
2.74B
2.62B
2.91B
3.14B
Lợi nhuận Gộp
278.68M
275.5M
311.93M
348.01M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
207.69M
207.65M
N/A
273.83M
Thu nhập Ròng
154.01M
146.61M
172.16M
199.83M