ETF-JDST-Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

6.33 0.21 (3.44%)
Đầu tư
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó6.12
Trong Ngày 6.20 - 6.42
Trong 52 Tuần 5.86 - 18.85
Lợi nhuận trong 1 năm-51.11%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC