Stocks9F IncJFU

JFU

9F Inc

0.7493 -0.0550 (-6.84%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
0.7493
B
0.7831

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó0.8043
Trong Ngày 0.7493 - 0.7993
Trong 52 Tuần 0.6397 - 2.07
Khối lượng Trung bình (3 tháng)67.27K
Lợi nhuận trong 1 năm-58.68%
Beta0
Vốn hóa thị trường140.26M
Hệ số P/E3.02
Doanh thu123.21M
EPS-0.3261
Cổ tức (Lợi suất) (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/02/202203/05/202214/07/20220.70000.80000.90001.00001.10001.2000
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Internet Software Or Services
Tổng Giám đốc Điều hành Lei Liu, EMBA
Nhân viên 740

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của 9F Inc decreased tính đến 37.38% và có tổng là 123.25M. Thu nhập ròng increased tính đến 88.81% đến -36.51M. Tài sản ròng increased tính đến 1.80% đến 657.42M và EPS increased từ -1.65 đến -0.17.
JFU- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
73.55%
Biên Lợi nhuận Ròng
-41.10%
Biên Hoạt động
-26.39%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-11.32%
03/19
06/19
09/19
12/19
Tổng Doanh thu
189.72M
162.57M
249.9M
72.13M
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
67.41M
24.51M
1.19M
-406.39M