StocksJones Lang Lasalle IncJLL

JLL

Jones Lang Lasalle Inc

247.26 6.27 (2.60%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
247.26
B
248.40

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó241.00
Trong Ngày240.44 - 247.49
Trong 52 Tuần144.87 - 275.31
Khối lượng Trung bình (3 tháng)285.77K
Lợi nhuận trong 1 năm61.68%
Beta1.2204
Vốn hóa thị trường12.16B
Hệ số P/E15.89
Doanh thu18.38B
EPS15.1656
Cổ tức (Lợi suất)0.86 (0.35%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.712/08/202126/10/202106/01/2022220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Real Estate Development
Tổng Giám đốc Điều hành Christian Ulbrich
Nhân viên 90,800

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Jones Lang Lasalle Inc decreased tính đến 7.24% và có tổng là 16.68B. Thu nhập ròng decreased tính đến 21.28% đến 422.70M. Tài sản ròng increased tính đến 7.76% đến 5.62B và EPS decreased từ 10.87 đến 7.70.
JLL- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
54.25%
Biên Lợi nhuận Ròng
2.56%
Biên Hoạt động
5.68%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.62%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
4.87B
4.07B
4.52B
4.89B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
256.2M
102.4M
199.4M
236.7M