Stocks-JMIA-Jumia Technologies AG

JMIA Jumia Technologies AG

4.73 -0.02 (-0.36%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó4.75
Trong Ngày 4.64 - 4.87
Trong 52 Tuần 3.64 - 14.92
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.32M
Lợi nhuận trong 1 năm-57.26%
Beta1.982
Vốn hóa thị trường474.42M
Hệ số P/E
Doanh thu217.45M
EPS-2.6752
Cổ tức (Lợi suất) (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Internet Software Or Services
Tổng Giám đốc Điều hành Francis Dufay
Nhân viên 4,484

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Jumia Technologies AG increased tính đến 11.79% và có tổng là 177.93M. Thu nhập ròng decreased tính đến 23.58% đến -226.75M. Tài sản ròng increased tính đến 50.43% đến 412.58M và EPS decreased từ -1.14 đến -2.30.
JMIA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
52.19%
Biên Lợi nhuận Ròng
-137.54%
Biên Hoạt động
-135.66%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-1,079.30%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
62.05M
47.59M
57.32M
50.49M
Lợi nhuận Gộp
31.06M
25.04M
27.54M
29.84M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-85.01M
-66.97M
-68.14M
-43.39M
Thu nhập Ròng
-85.02M
-69.47M
-68.96M
-44.55M