Stocks-JNPR-Juniper Networks Inc

JNPR Juniper Networks Inc

32.86 -0.06 (-0.18%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó32.86
Trong Ngày 32.18 - 32.90
Trong 52 Tuần 25.12 - 38.10
Khối lượng Trung bình (3 tháng)3.61M
Lợi nhuận trong 1 năm5.06%
Beta0.8303
Vốn hóa thị trường10.66B
Hệ số P/E25.61
Doanh thu5.15B
EPS1.2833
Cổ tức (Lợi suất)0.84 (2.56%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Telecommunications Equipment
Tổng Giám đốc Điều hành Rami Rahim
Nhân viên 10,191

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Juniper Networks Inc increased tính đến 6.53% và có tổng là 4.74B. Thu nhập ròng decreased tính đến 1.98% đến 252.70M. Tài sản ròng decreased tính đến 4.99% đến 4.32B và EPS decreased từ 0.77 đến 0.76.
JNPR- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
55.92%
Biên Lợi nhuận Ròng
7.44%
Biên Hoạt động
9.16%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.31%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
1.3B
1.17B
1.27B
1.41B
Lợi nhuận Gộp
770.5M
649.4M
694.1M
787.8M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
154M
67.3M
108.3M
162.3M
Thu nhập Ròng
132.9M
55.7M
114.4M
121.5M