Stocks-JOUT-Johnson Outdoors Inc.

JOUT Johnson Outdoors Inc.

66.53 0.61 (0.93%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó65.92
Trong Ngày 64.97 - 66.73
Trong 52 Tuần 46.11 - 90.31
Khối lượng Trung bình (3 tháng)41.96K
Lợi nhuận trong 1 năm-21.14%
Beta0.8576
Vốn hóa thị trường663.37M
Hệ số P/E15.1
Doanh thu743.36M
EPS4.3645
Cổ tức (Lợi suất)1.22 (1.83%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Recreational Products
Tổng Giám đốc Điều hành Helen P. Johnson-Leipold
Nhân viên 1,500

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/9/2022: Doanh thu của Johnson Outdoors Inc. decreased tính đến 1.10% và có tổng là 743.36M. Thu nhập ròng decreased tính đến 46.64% đến 44.49M. Tài sản ròng increased tính đến 5.31% đến 565.22M và EPS decreased từ 8.24 đến 4.38.
JOUT- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
36.50%
Biên Lợi nhuận Ròng
8.60%
Biên Hoạt động
8.92%
Lợi nhuận trên Đầu tư
13.73%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
153.52M
189.62M
203.82M
196.39M
Lợi nhuận Gộp
60.63M
68.59M
73.51M
68.61M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
13.76M
15.43M
23.8M
13.32M
Thu nhập Ròng
10.86M
9.9M
14.08M
9.65M