Stocks-JUN3.DE-Jungheinrich Aktie

JUN3.DE Jungheinrich Aktie

28.42 0.66 (2.38%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó28.42
Trong Ngày 27.54 - 28.58
Trong 52 Tuần 19.73 - 46.50
Khối lượng Trung bình (3 tháng)156.94K
Lợi nhuận trong 1 năm-34.68%
Beta0.3391
Vốn hóa thị trường2.91B
Hệ số P/E11.7
Doanh thu4.45B
EPS2.4367
Cổ tức (Lợi suất)0.5 (1.76%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.721/06/202201/09/202214/11/202222.0024.0026.0028.0030.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Industrial Machinery
Tổng Giám đốc Điều hành Lars Brzoska, PhD
Nhân viên 19,103

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Jungheinrich Aktie increased tính đến 11.32% và có tổng là 4.24B. Thu nhập ròng increased tính đến 77.36% đến 267.40M. Tài sản ròng increased tính đến 16.56% đến 1.80B và EPS increased từ 1.48 đến 2.61.
JUN3.DE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
30.82%
Biên Lợi nhuận Ròng
4.91%
Biên Hoạt động
7.60%
Lợi nhuận trên Đầu tư
10.02%
03/16
06/16
09/16
12/16
Tổng Doanh thu
667M
0
0
0
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
45.8M
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
28.3M
0
0
0