Stocks-JUP.L-Jupiter Fund Management PLC

JUP.L Jupiter Fund Management PLC

145.08 8.59 (6.29%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó145.08
Trong Ngày 136.89 - 145.98
Trong 52 Tuần 81.43 - 231.19
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.15M
Lợi nhuận trong 1 năm-35.92%
Beta-0.1186
Vốn hóa thị trường753.76M
Hệ số P/E6.74
Doanh thu535.3M
EPS0.2162
Cổ tức (Lợi suất)0.171 (11.79%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.719/08/202202/11/202216/01/202390.00100.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Investment Trusts Or Mutual Funds
Tổng Giám đốc Điều hành Matthew Charles Beesley, CFA
Nhân viên 592

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Jupiter Fund Management PLC increased tính đến 22.07% và có tổng là 616.10M. Thu nhập ròng increased tính đến 42.07% đến 149.60M. Tài sản ròng increased tính đến 1.66% đến 900.80M và EPS increased từ 0.21 đến 0.27.
JUP.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
85.80%
Biên Lợi nhuận Ròng
27.81%
Biên Hoạt động
29.18%
Lợi nhuận trên Đầu tư
18.24%
2018
2019
2020
2021
Tổng Doanh thu
453.2M
426.4M
504.7M
616.1M
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
143M
122.8M
105.3M
149.6M