Stocks-JYSK.CO-Jyske Bank A/S

JYSK.CO Jyske Bank A/S

515.60 0 (0%)
Giao dịch

Jyske Bank A/S giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
33.19B
Phạm vi trong ngày
511.83
-
519.62
Phạm vi 52 tuần
440.84
-
597.10
Khối lượng (3 tháng)
146.82K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
6.04
Doanh thu
27.88B
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
49
Trung bình
Ngành 
Trung bình 47 
63
Môi trường
50
Xã hội
41
Quản trị